Tillsammans med Coompanion

Coompanion samarbetar med Civid Tech Sweden. Hur? Genom den företagsrådgivning Coompanion gör och har. I första hand genom de 25 kontoren som en hittar på coompanion.se, eller genom de fem medarbetarna knutna till detta området, kontakta Sven.Bartilsson@coompanion.se så får du rätt rådgivare.

Coompanion har i 30 år varit civilsamhällets företagsutvecklare genom stödja kooperativa och sociala företag att starta och växa. Med +100 anställda och 900 medlemsorganisationer så finns en bred kompetens. Coompanion är vana att finnas i gränslandet mellan offentligt, privat och ideella organisationslogiker och de samarbeten och affärer mellan sektorna.

1 Like