Konferenser och mässor 2021

Vilka konferenser, mässor eller andra event skulle ni vilja dema era civic tech-projekt på under 2021?

Den frågan har nyligen ställts av Vinnova i en enkät till alla projekt som fått finansiering via deras civic tech-utlysning. Målet med dessa Vinnova-projekt ska vara att utveckla en långt gången prototyp som ska kunna demonstreras på ett event i slutet av projekttiden.

Eftersom en del i vårt eget Vinnova-projekt Civic Tech Platform består i att stötta civic tech-projekt i att presentera på konferenser och andra relevanta sammanhang, är vi förstås nyfikna på svaren i den enkäten som ska besvaras senast imorgon 18/3. Men eftersom vårt stöd inte bara riktar sig till de som fått finansiering av Vinnova är vi även nyfikna på vad andra projekt inom nätverket Civic Tech Sweden skulle svara på frågan.

Vi ställer frågan i enkätform även här och har dessutom lagt till ett par egna alternativ så ni som svarat på Vinnovas enkät får gärna svara här också!

För att underlätta för er att svara har jag nedanför enkäten inkluderat länkar till eventen och en kort liten beskrivning av dem som jag hämtat från deras respektive webbplatser.

OBS att jag denna gång valt att visa vilka som röstat för att vi ska kunna följa upp med er enskilt om era svar!

 • Offentliga rummet
 • GovTech Day
 • Kvalitetsmässan
 • Internetdagarna
 • Mötesplats offentliga affärer
 • Social innovation summit
 • Innovationsveckan offentlig sektor
 • Vitalis
 • MvTe Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa
 • Digital idag
 • Open Gov Week
 • Almedalsveckan
 • Code for All Summit
 • eFörvaltningsdagarna
 • Inget av ovan
 • Annat

0 röster

De event som Vinnova tog upp som alternativ i enkäten:

 • Offentliga rummet - “Offentliga Rummet har omvandlats från en fysisk konferens på två dagar till en tjänst som är tillgänglig året runt. Offentliga Rummet är både en plattform med on-demand material men också livesändningar. Våra live-sändningar är utspridda under året och har olika format och teman.”
 • GovTech Day - 1 december 2021 i Sundsvall och/eller online. Arrangör: Bron Innovation. “Under GovTech Day samlar vi årligen offentliga och privata aktörer för att inspirera, sprida kunskap och visa på potentialen och tillväxtmöjligheterna för GovTech i Sverige.”
 • Kvalitetsmässan - 16-18 november 2021 på Svenska Mässan i Göteborg. “Den självklara mötesplatsen för alla som arbetar med att utveckla de offentliga verksamheterna. Det gäller tjänstemän och förtroendevalda, men även företag och förebilder som bidrar till att Sveriges offentliga verksamheter i många avseenden är världsledande. Europas största konferens och fackmässa om verksamhets- och samhällsutveckling.”
 • Internetdagarna - 22-23 november 2021 i Stockholm och/eller online. Arrangör: Internetstiftelsen. “Sveriges viktigaste kunskapsnav för alla som älskar internet”.
 • Mötesplats offentliga affärer 15-16 september i Stockholm. Arrangeras av Tidningen Offentliga Affärer som fram till 2017 arrangerade landets dåvarande största mötesplats kring offentliga inköp kallad Upphandlingsdagarna. “Mötesplatsen där fokus på goda offentliga affärer är centralt.”
 • Social innovation summit - Brukar vara i november i Malmö. Ingen information uppe än om när det blir i år. Arrangör: Mötesplats Social Innovation. “Samlar aktörer från alla samhällssektorer som är intresserade av och vill utveckla området social innovation”.
 • Innovationsveckan offentlig sektor - Hölls 5-9 oktober 2020, online. Inga datum för 2021 publicerade. “Innovationsveckan är en plattform för alla som utvecklar offentlig sektor. Upplägget liknar Almedalsveckan, men aktiviteterna arrangeras av olika aktörer runtom i landet. Under Innovationsveckan 2020 genomfördes över 170 aktiviteter, varav de flesta var digitala. SKR, Vinnova, Upphandlingsmyndigheten och DIGG är initiativtagare till veckan.”
 • Vitalis - 18-20 maj 2021 i Göteborg. “Vitalis är Nordens ledande konferens och mässa kring eHälsa och framtidens vård och omsorg. Här möts representanter ifrån kommun, regioner, privata vårdgivare, myndigheter, akademi och industri för kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och inspiration. Nästa Vitalis går av stapeln den 18-20 maj 2021 på Svenska Mässan och digitalt.”
 • MvTe Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa - “Easyfairs kommer inte att anordna MVTe 2021.”
 • Digital idag - 15 oktober 2021. "Digitalidag är en årlig och nationell temadag om digitaliseringens möjligheter och utmaningar. Målet är att inspirera alla till att vilja och kunna vara med i den digitala utvecklingen. Den 2 oktober 2020 medverkade 215 aktörer som sammantaget arrangerade 285 aktiviteter på 110 orter runtom i landet; från Kiruna i norr till Trelleborg i söder.

De event som vi lagt till som alternativ i vår version av enkäten:

 • Open Gov Week - 17-21 maj 2021 online. “For one week in May, open government doers, leaders, and thinkers from around the world will come together to share ideas, discuss solutions, and commit to new levels of citizen participation in government to respond to and recover from the COVID-19 pandemic.”
 • Almedalsveckan - 4-7 juli 2021 online. “Almedalsveckan är världens största demokratiska mötesplats för samhällsfrågor. Kostnadsfri och öppen för alla.” Årets Almedalsvecka blir annorlunda eftersom den i år genomförs som ett i huvudsak digitalt arrangemang över fyra dagar.
 • Code for All Summit - September 2021 online. Det internationella civic tech-nätverkets årliga summit. Se även den enkät om föreslagna teman som jag lagt upp här i forumet!
 • eFörvaltningsdagarna - 27-28 oktober 2021 i Stockholm. “Sveriges största konferens och mötesplats om e-förvaltning och digital transformation. Programmet är särskilt anpassat för dig som arbetar med verksamhetsutveckling, digitalisering, IT och införandet av medborgarnära e-tjänster inom Sveriges offentliga förvaltningar.”

Ni får även gärna svara i kommentarerna vilka event ni allra helst skulle vilja delta i, och om ni har tips på andra intressanta event! Kanske har ni redan blivit inbjudna att presentera på något av eventen, som t.ex. Digifysiska vårdkontakter som kommer vara med på Vitalis?

2 Likes