Klistermärken! ☀️ Stickers!

:sweden: Civic Tech Sweden har äntligen klistermärken! :sunny::whale::hibiscus::space_invader: Vi kan skicka några gratis till dig om du vill ha några! Fyll i vårt beställningsformulär eller maila Pernilla om du föredrar det. Här nedan ser du hur de ser ut.

:uk: Civic Tech Sweden finally has stickers! :sunny::whale::hibiscus::space_invader: We can send you a few for free if you’d like some! Fill out our order form or email Pernilla if you prefer that to filling out the form. Below you can see what they look like.