Action For Society > Tillsammans sätter vi trygghet på kartan. För varandra

Action For Society är ett techbolag inom trygghet.

Vi vill ta tillvara den vilja och kraft som finns i samhället, bland både unga och vuxna, i skolor, föreningar, kommuner och på företag, att agera förebyggande för att öka tryggheten. Idag bygger det framför allt på enskilda insatser och det saknas digitala möjligheter att gemensamt göra skillnad på riktigt.

Vår lösning är en gemensam plattform där vi tillsammans kan ta ställning, samverka och förebygga för att öka tryggheten i vardagen – person för person, område för område, organisation för organisation.

Allt hänger ihop och vi har utvecklat en app för medborgare samt en tillhörande Insiktsportal och utbildningsplattform för organisationer. Vi börjar på hemmaplan, här i Sverige.

Innan tjänsten går live för den breda allmänheten genomför vi ett pilottest för att finslipa detaljerna – med start i Hökarängen, Stockholm. I den här första fasen testas de flesta funktioner i skarpt läge endast för den som bor och verkar i området, men vi är tacksamma för all feedback vi kan få redan nu – oavsett var du bor. Intresserad? Välkommen att läsa mer och kontakta oss på www.actionforsociety.com

2 Likes

App, Insiktsportal & Utbildningsplattform - Så hänger det ihop
I appen är du med och gör din skola, förening, arbetsplats eller ditt område ännu tryggare, roligare och bättre. Du kan föreslå idéer, bjuda in till aktiviteter eller läsa om andra saker som skapar trygghet. Du kan lära dig mer om t.ex. självkänsla, mobbning och att lösa konflikter utan våld. Du kan säga till om händelser som inte känns bra eller kanske extra positiva.

Premiumtjänsten ger skolor, föreningar, kommuner och företag tillgång till Action For Society Insiktsportal och utbildningsplattform där de kan ansluta sina elever, medlemmar, medborgare eller medarbetare. Här samlas deras idéer, aktiviteter och övriga händelser från appen som hjälper verksamheterna att få bättre koll. Det gör det också enklare att agera både direkt och förebyggande. Alla ärenden bidrar också till att följa den specifika trygghetsutvecklingen för verksamheten och de områden som de är intresserade av både i realtid och över längre perioder.

Kunskap och förståelse bidrar till ökad trygghet. För organisationer finns utvalda, evidensbaserade utbildningsprogram baserade på The Non-Violence Project Foundations metoder för att inspirera, motivera och engagera människor på olika sätt, till exempel kring
självkänsla, trakasserier och att hantera konflikter utan våld.

1 Like