Workshops om öppna data och öppen källkod under våren

Våra vänner i nätverket för kunskapsdelning öppna data och öppen källkod inom offentlig sektor, NOSAD (Network Open Source and Data), fortsätter under våren sin digitala workshopserie. De började redan 12 januari med temat “Policy för öppen programvara hos myndigheter - varför och hur är de formulerade?

Här nedan hittar ni länkar och datum för vårens resterande tillfällen:

2 feb 2021: API-nycklar och notebooks - hur maximerar vi tillgänglighetgörandet av öppna data?

2 mar 2021: Samverkan kring öppen programvara inom offentlig sektor. Hur gör man i andra länder?

6 apr 2021: Länkad data - vad innebär det rent praktiskt?

4 maj 2021: Öppna standarder inom öppna data

Bakom initiativet står DIGG, SKR, Internetstiftelsen, Samtrafiken (Trafiklab) och Arbetsförmedlingen (Jobtech Development).

2 Likes