Seminarium om Transparensregister under digitala Almedalen

I samband med transparensnätverkets arbete för att belysa frågan om transparens och öppenhet mer, och i ljuset av en kommande rapport, anordnade IOGT-NTO ett seminarium under digitala almedalsveckan på temat: “Behöver Sverige ett Transparensregister för lobbying?”

Under seminariet presenterade utredaren Rikard Allvin sin rapport om hur ett svenskt transparensregister skulle kunna se ut. I det efterföljande panelsamtalet reflekterade forskaren Camilla Nothhaft och politikern Max Andersson kring deras syn på transparensregister i synnerhet, men även lobbyingfrågan i Sverige idag i allmänhet.

För den intresserade går seminariet att se i efterhand här:

https://youtu.be/CXq89R2qNc0

2 Likes

För en lättläst version av problemet ifråga kan jag rekommendera Max seriealbum Lobbyland som kan laddas ner gratis på https://lobbyland.se/

1 Like