Seminar 26 nov om textdata och delning av statliga utredningar för maskinell analys

Såg en intressant notis om ett kommande seminar Datalabbet resultaten i staten - Ekonomistyrningsverket . Kanske finns några här som är intresserade av ämnet eller jobbar med textanalys idag ?

26 november: Öka databeredskapen för utredningstext i staten – hur går vi vidare tillsammans?

Staten släpar fortfarande på ett tungt pappersarv. Oftast delas nya utredningar endast i pdf-format som kännetecknas av förhållandevis låg databeredskap för maskinell analys.

Tillsammans med Kungliga biblioteket och RISE bjuder ESV in till en digital förmiddagskonferens där vi diskuterar vad som behövs för att kunna tillgängliggöra den samlade kunskapen i statens textdata i ett maskinläsbart format. Hur omvandlas statliga utredningar bäst till öppen och maskinläsbar data? Vilka hinder finns och hur ska de röjas?

2 Likes