SamNet #2 torsdag 18 jan 2024

SamNet är en heldagskonferens om teknik, internet, integritet och decentralisering som är grunden för digitaliseringen av vårt samhälle. SamNet fokuserar på detta från den vanliga samhällsmedborgarens perspektiv, inte från ett kommersiellt eller myndighetsperspektiv.

Konferensen tar upp ämnen som digitala ID-lösningar, Internet privacy, öppen källkod inom offentlig förvaltning, digital infrastruktur.

Konferensen anordnas i samarbete mellan de idéella föreningarna :DFRI, ISOC-SE, SNUS och Dataskydd.net. Konferenslokalen sponsras av våra kompisar på Internetstiftelsen. Välkommen att kontakta föreningarna för att föreslå talare för framtida SamNet-konferenser och välkommen till SamNet #2 2024!

Läs mer på: https://samnet.se/

Anmäl dig på: SamNet #2

1 Like