Riksdagens Öppna data - liten översyn

Verkar som Riksdagens Öppna data vill bli bättre se FB och vill ha dialog

.

Jag har samlat mina tankar på en skuggbacklog Riksdagens Öppna data - men vill ha en stor översyn och ser inte att dagens organisation är digitalt mogen och har visioner med hopp om att jag har fel

2 Likes

När det gäller historiska Riksdagstrycket finns en dialog mellan Riksdagen och KB men jag tror det mer är på scanning nivå och lagra än att skapa bra metadata

Lite patetiskt att det historiska data blir bättre än det som produceras av EU/Riksdagen/kommuner 2023. Exempel hur Riksdagstrycket historiskt görs om till TEI Parla Clarin med samma som Wikidata person.

image

2 Likes

Detta skickades ut för er som vill ge synpunkter
Hej,

Just nu pågår en översyn av Riksdagens öppna data och vi vill gärna veta mer om dina erfarenheter. Vi hoppas att du har möjlighet att besvara frågorna nedan:

 1. Vad arbetar du med idag? Berätta gärna om dina uppdrag kopplat till Riksdagens öppna data.
 2. Hur använder du Riksdagens öppna data?
 • Vilka informationsmängder har du använt?
 • I vilket syfte använder du Riksdagens öppna data?
 • Om du har producerat någonting baserat på Riksdagens öppna data - kan du ge exempel på det?
 1. Hur fungerar det att använda Riksdagens öppna data?
 • Är det lätt att förstå strukturen och användningen?
 • Finns det tillräckligt stöd och dokumentation?
 • Är det nåt som du saknar eller som varit utmanande?
 • Är det nåt specifikt som fungerat extra bra?
 1. Är det nåt du saknar eller har du något förbättringsförslag? (Ge gärna exempel)

 2. Är du intresserad av en nätverksträff? Kan du vara i Stockholm eller vill du hellre delta digitalt?

Vi kommer använda ditt namn och eventuella organisationsnamn i vårt arbete i syfte att förklara hur användningen ser ut. Säg till om du vill att vi ska avidentifiera dina uppgifter.

Tack på förhand!

Hälsningar,

Sofia Holke

Projektledare • It-utveckling • Riksdagsförvaltningen

Telefon: 08-786 43 83 • Mobil: 076-721 65 54 • E-post: sofia.holke@riksdagen.se

SVERIGES RIKSDAG 100 12 Stockholm • Telefon 08-786 40 00 • www.riksdagen.se

Intressant att följa på GITHUB hur Riksdagen skulle kunna jobba med sitt data - se projektet Välfärden analyseras deras issues med Riksdagens data

image

Detta projekt är första gången jag efter 6 år på Wikidata ser några som bryr sig om metadata och har kompetens, enormt snyggt är att dom modell testdrivet vid varje release av nytt metadata kör ett antal datadrivna tester se MP quality control #278

image

 • en annan hobby analys jag ser är att gamla under levererande aktörer som Kungliga biblioteket, Riksarkivet etc. lämnas utanför när forskningsdatabaser skall skapas…

  • mängden galet dåliga projekt är lång som SFS 1999:175 rättsinformationsdatabas som startades för > 26 år sedan, öppna data projekt utan leverans och kompetens som slutar i att stafettpinnen lämnas över till samma konsulter som inte levererade i del 1…, Digitala dataverkstaden och kommunala Anslagstavlor - där man skriver instruktioner hur man spar csv filer från excel… vi ser idag där helt felkompetenser sitter och inte producerar data under massa år måste även de bort och kanske nya organisationer skall ta över… kul att Välfärden analyseras visar på ingenjörsmässighet och att powerpoint maffian som bara pratar och pratar om kulturresor som mantra får se vad dom borde göra…
 • hoppas Riksdagens Öppna data tar intryck och lyfter sig till 5 star data…


image


Min feedback till Riksdagens utskick är att jag ser inte att Riksdagen kommer leverera och avvaktar med intresse att se att jag har fel se tweet


Exempel vilken kompetens projekt Welfare analytics har

 • Måns Magnusson Uppsala Universitet assistant professor in Statistics at the Department of Statistics, Uppsala University
 • Fredrik Noren working as a senior research assistant at Humlab – the digital humanities center at Umeå University – focusing on digital text analysis, media history and strategic communication.
 • Väinö Yrjänäinen - doctoral student at the Department of Statistics, Uppsala University. Building on his educational background in data science and strong interest in natural language processing
 • Robert Borges - linguist with a background in sociolinguistics, language description, and linguistic typology.
 • nätverksträff med riksdagens utvecklare 22 april 2024 länk

Stor oro att man inte har rätt kompetens