POC NOSAD metadata i Wikibase.cloud - 5 star data

NOSAD som är ett intressant projekt → deras metadata om presentationer finns nu i en egen WIkibase

Bakgrund och vad som gjordes

Målsättningen var lite vag men

 • att visa hur enkelt det är att skapa länkade data och göra SPARQL federation och med ett bra ekosystem så är unika persistenta identifierare ett icke problem att skapa
  • Wikibase.cloud inladdningen gjordes av en användare som jag uppfattar inte har någon tidigare erfarenhet av produkten
 • att få offentlig sektor att börja prata om persistenta idenfierare #17 / #20 och att det även kommer in i DIGGs backlog exempel #83 men även Nationella Dataverkstaden verkar lyckas undvika persistenta identifierare #4
 • att problemet lyfts och att vi kanske inser att nya kompetenser behövs
  • kollar jag på projekt NSÖD 2022 och vad i princip samma människor gjorde 2016 så verkar inte mycket ha hänt eller levererats och dom pratar aldrig data som data och vikten av FAIRDATA och 5-stardata → min tro annat ekosystem behövs och annan laguppställning

Bieffekt

 • allt data har nu persistenta identifierare
 • allt data kan förses enkelt med en eller flera källor
 • alla objekt har diskussions sidor och registrerade användare kan pinga varandra
 • alla uppladdade objekt har versionshantering
 • datat har nu samma som exempel Organisationsnummer - Alla bolag / Wikidata
 • datat är maskinläsbart och det finns en SPARQLendpoint

Tankar frågor här eller på GITHUB NOSAD-POC-Wikidata

> Good Data is relations

se önskan om Persistenta identifierare för dataset - ekosystem

image

1 Like

Intressant hur trögt det är - av alla dom personer som presenterat på NOSAD så har man inte lyckats få de flesta att bli användare på DIGGs community forum (bubble chart)

Känns som vi har lyckats fått helt fel laguppställning på DIGG med massa länkröta på deras WEB - #D62, ingen tydlighet vad dom levererar #D50 och > 200 dagar för att ändra en parameter på ett forum #D58

Mina målsättningar nog har varit rätt klara ändå, jag ville lära mig mer om wikibase och länkad data för egen del, och jag ville prova att skapa strukturerad data som bas för att göra innehållet på webbplatsen mer datadrivet och lättillgängligt, och då tyckte jag NOSADs presentationer hade en rätt lagom och avgränsad omfattning. Jobbet hade också redan påbörjats genom den sammanställda CSV-datan med fokus på organisationer.

2 Likes

@jonor missförstå mig rätt… jag ser enorma möjligheter MEN ser inte att laguppställningen finns eller viljan dvs. att det finns någon på andra sidan luren… så oberoende vad en POC som denna levererar så tror jag inte det finns några mottagare av lösningen…

 • NOSAD ser jag som ett ljus i mörkret med bra föredrag och driv på människorna MEN
  • om inte ens NOSAD har persistenta identifierare och uppfyller FAIRDATA F1 eller funderar över 5 star data eller ser Linkeddata som vägen framåt att koppla ihop Digital information så ser jag det omöjligt att saker skall hända hos dom mera oldschool pdf producerade delarna…

Misslyckas man med att skapa ett Rättsinformationssystem enl. SFS 1999:175 som var en rel. enkel och avgränsad sak så tar nog inte BETSON emot bud på att dom skall misslyckas med öppna data… Tycker jag ser nya galenskaper hela tiden och att styrning saknas…

 • DIGG borde hamna i Guinness rekordbok för att dom klara leverera en sak som tar 5 minuter på 227 dagar se #58 vore intressant att veta hur många interna möten dom haft med jurister och andra “chefskockar”… ser inte att någon vill stoppa denna galenskap och erkänna att vi springer åt fel håll… tycker hela den backlog jag skapat pekar på att det här kan bara sluta på ett sätt
2 Likes

Annan Wikibase POC som innehåller kommunernas Anslagstavlor dvs. den plats där kommunerna kungör beslut och agendor…

I Wikidata har vi Sörmlandsleden som passerar 17 kommuner nu vill jag se att jag kan prenumerera på alla beslut/utredningar/förslag som berör Sörmlandsleden på samma sätt som jag i Facebook kan få upp notiser…

SPARQL federation Wikidata och WIkibase

Se Metadata om kommunala beslut, möten skall kunna kopplas till vandringsleder · Issue #11 · salgo60/Anslagstavla · GitHub

2 Likes