Plato - Hjälper gräsrötter samskapa platser

Bilder från Frihamnstorget och Blivande i Stockholm, ett community som använder Plato-verktyg
en i sin dagliga verksamhet.

Plato bygger på insikten att civilsamhället behöver ta en starkare och mer aktiv roll i stadsrummet för att skapa fler platser för möten och samskapande som inte kräver konsumtion. Runt om i Europa finns exempel på innovativa och samskapade platser som skapats av gräsrötter. Det kan röra sig om parkeringsplatser som blir containertorg, gamla industribyggnader som blir verkstäder och arbetsplatser för kreativa näringar eller upplagsområden som blir gallerier för gatukonst. Gräsrotsdrivna mötesplatser och kreativa hubbar bär på många dolda värden och kan vara viktiga grogrunder för innovation, social samhörighet, solidaritet, kultur och kreativa näringar.

Tyvärr hotas dessa platser ofta av gentrifieringsprocesser som gör att dessa platser rationaliseras bort i stadsplaneringen. Vi tror att ett skäl till detta är att de samskapade platserna har svårt att kommunicera sina projekt, värden och processer på ett sådant sätt att dessa kan tas i beaktande i kommunala beslutsprocesser.

Vi har byggt Plato-verktygen med tre mål i åtanke:

  1. Ge gräsrötter verktyg för planering, beslut och budgetering som passar för samskapande och självorganisering.
  2. Hjälpa samskapande och självorganiserande grupper att bli mer transparenta med sina beslutsprocesser, projekt och värden och således vinna förtroende hos offentlig sektor och näringsliv.
  3. För att uppmuntra offentlig sektor och näringsliv att tillämpa samskapande och självorganisering i projekt som involverar medborgare och civilsamhälle.

I höst kommer vi lansera verktygen officiellt, men de betatestas redan av flera organisationer.

Plato Dreams

Plato Ideas är ett verktyg för att skissa, samskapa och förfina idéer för projekt. Deltagare lägger upp idéer, och hjälper varandra att utveckla dem så att projekten blir genomförbara. Genom verktygets funktioner för co-budgeting så kan deltagarna bestämma vilka projekt som genomförs. Projektsidorna på plattformen kan när projekt genomförts användas för uppföljning och som arkiv.

Projektöversikt hos organisationen Fluke

Ett förlag på att bygga ett radioteleskop på Frihamnstorget

Peer-review av ett projektförslag

Workshop för att generera idéer


En viktig aspekt med Plato är att det inte bara är digitala verktyg, utan också en metod som också förutsätter fysiska möten där resultaten tas vidare till det digitala.

Plato Dreams används redan av flera organisationer, bland annat Fluke som arbetar för bättre studentbostadsområden i Stockholm och flera deltagardrivna festivaler runt om i Europa. Att verktyget använts flitigt för festivaler har sin förklaring i att idén och metoden kommer från The Borderland - norra Europas största festival för deltagarkultur.

Plato Realities

Plato Realities är ett verktyg för att kartlägga behov, ansvarsområden och organisationsstruktur. Det är direkt kopplat till Plato Ideas och samlar allt praktiskt som behövs för att förverkliga idéerna. Realities är även en wiki över hur arbetet utförs, vilket gör det lätt för nya deltagare att delta i processen.

Realities är fortfarande under utveckling, men används av tre organisationer i dagsläget - Blivande, festivalen The Borderland i Danmark och festivalen Kiezburn i Tyskland.

Plato Discourse

Plato Discourse är ett en digital social mötesplats för diskussioner, planering och beslut. Likt en facebook-grupp eller slack-kanal, men med lägre ingångströskel, bättre översikt, och kompletta administrativa funktioner. Discourse blir även ett arkiv som sparar beslut för framtiden. Det är Discourse du använder just nu! Såhär såg det ut på Blivandes Discourse när vi fick reda på att Plato blivit finansierat:

Plato forskning och rapporter

Plato har också haft element av forskning och utredning. Arbetssättet vi studerar är på många sätt nytt, och användningen av digitala plattformar som stöd för gräsrötters platsutveckling är inte väl kartlagd. För att bättre förstå hur vi ska bygga och implementera verktygen har vi genomfört tre studier.

Etnografi av Blivande och Frihamnstorget

Amelia Hasoun på Edgeryders och Oxford Internet Institute och Maria Kling hos Blivande har genomfört en etnografisk studie på hur Blivandes community har samarbetat online för att planera och bygga upp Frihamnstorget. Rapporten släpps i sin helhet i höst, men vi bifogar ett uttdrag här som beskriver hur Blivande hanterar byråkrati och budgetering.

Tekniken som använts för att göra etnografin på Discourse och skapa nätverksgrafer av sammankopplade koncept är också en del av Plato-verktygen som erbjuds i samarbete med Edgeryders.

Closely related to the issue discussed above, we can see that budgeting is both a crucial requirement for project success and a lot of tedious, difficult work that often goes unappreciated. Budgeting also requires significant responsibility to be taken by the community member doing the budgeting, and they are often the bearer of bad news – having to articulate the constraints and limits to the community members “articulating dream scenario” projects.

Collective decision-making around budgeting occurs frequently on the forum. Community members ask for expertise of other members in estimating how much something will cost and conversations happen actively between members to decide what is the most worth investing in. The final approval is usually given by a core team member, but community members, particularly core team members, make repeated commitments to “transparency” on the platform and give regular “project updates” and “project details” so that everyone can contribute to the decision-making process.

Relatedly, since core team members often have the most knowledge of the bureaucratic considerations needed to make decisions – including “planning permissions”, “navigating city rules”, how to “make formal requests” – they often get a lot of people “requesting permission” to do things. Despite the fact that decision-making is often highly participatory, as discussed, someone usually needs to have the final word so those bureaucratic needs (like “doing applications”) can be set in motion. Since this requires a lot of work, community members often ask for help and allocate tasks when it comes to these application processes. There is a high degree of bureaucratic and institutional know-how required, therefore, to successfully do participatory placemaking in a city context. It also requires being well-connected – notice how “bureaucracy” is connected to “personal connection” – the community members who deal with bureaucracy usually need to have contacts to successfully navigate and secure planning permissions.

The tedious work of planning permissions, navigating “legality” and “security measures”, is therefore necessary to consider in any placemaking project, as it has a large impact on decision-making processes.

Figure 10: SSNA zoomed in to code “budgeting”.

Potential för Plato i svenska kommuner

Ylva Björnberg och Diana Uppman har under projektet intervjuat en rad aktörer om potentialen för Plato i svenska kommuner. Fokus ligger delvis på hur utrymme skulle kunna skapas för den typen av processer som Plato används för, och dels på hur Plato-verktygen skulle kunna användas tillsammans med kommunernas nuvarande processer. Rapporten släpps under hösten.

Arbete med Stockholm Universitet

Tillsammans med Ragnar Lund på Stockholms Universitet har vi i två omgångar jobbat med verktygen tillsammans med studenter i “Utmaningsdriven projektledning inom kultur och stadsutveckling”. Ett av studenteras projekt resulterade i att de kommer genomföra det internationella initiativet Parking Day på Frihamnstorget i September, för första gången någonsin i Sverige.

2 Likes

Här är Platos presentation inför Samskapa teknik för samhällsnytta - Civic Tech Lab Digitala Almedalen 6 juli 2021 kl 13.15 till 16.15

1 Like

Bra presenterat och reflekterat igår @hugi ! Ha en fin sommar!