Pant på take away-muggar testas


I Örnsköldsvik testas nu pant på take away-muggar mellan 1 juni- 31 augusti 2021. RISE, Örnsköldsviks kommun och Bower är med i projektet.
I projektet, “Ett digitalt system för ökad källsortering och engagemang i offentlig miljö” (sk Panta på stan!) ska vi utföra en studie i verklig stadsmiljö under sommaren 2021 i Örnsköldsvik för att se hur pant på engångsmuggar upplevs av befolkningen. Pantsystemets påverkan på insamlingsnivåer kommer att utvärderas, likaså kvaliteten på det insamlade materialet. Konsumenternas och försäljningsställenas acceptans är också en viktig variabel att följa. Läs gärna mer här.

3 Likes

Panta på stan!

1 Like

Här ser ni en affisch med information till konsumenten att de kan panta sin take away-mugg när de handlar här. Den här skylten står utanför ett av caféerna som är med i projektet.


I projektet, “Ett digitalt system för ökad källsortering och engagemang i offentlig miljö” (sk Panta på stan!) ska vi utföra en studie i verklig stadsmiljö under sommaren 2021 i Örnsköldsvik för att se hur pant på engångsmuggar upplevs av befolkningen.

Här är en mugg från ett av caféerna med projektets krage.

I projektet, “Ett digitalt system för ökad källsortering och engagemang i offentlig miljö” (sk Panta på stan!) ska vi utföra en studie i verklig stadsmiljö under sommaren 2021 i Örnsköldsvik för att se hur pant på engångsmuggar upplevs av befolkningen.

Sommarläsning om @pantapastan ! Här kommer ett rykande färskt blogginlägg att ha med sig ut i hängmattan:

Glad sommar :sunny:

1 Like


Vi utförde även plockanalyser under sommaren. Här ser ni pågående arbete med att sortera, räkna och väga allt material.


Testperioden avslutades 31 augusti, då togs alla affischer ner i Örnsköldsviks stadskärna.

Panta på stan kommer också att delta i Innovationsveckan som Örnsköldsvik anordnar, vi föreläser den 7 oktober kl 9 (hybrid), då är det RISE och Örnsköldsviks kommun som pratar i 30 min. Det går att delta digitalt:
Panta på stan! – Pilotstudie för pant på engångsmuggar | Innovationsveckan