✈️ Öppna Luftfartygsregistret

:airplane: Öppna Luftfartygsregistret

Öppna Luftfartygsregistret är ett projekt som publicerar Transporstyrelsens luftfartygsregister som öppna data. Läs mer om projektet på Github.

:question: Varför?

I Sverige som i många (alla?) andra länder finns det ett register med uppgifter om alla flygplan som är “bosatta” i landet. Det kallas för luftfartygsregistret och förvaltas av Transportstyrelsen. Det går även att söka för ett fartyg eller en ägare/innehavare via en sökmotor som finns på deras webbplats.

Tyvärr är denna sökmotor väldigt begränsad, det går inte att ta fram luftfartyg efter olika kriterier. Det finns inte heller statistik.

Jag behövde gräva i registret i somras och jag blev minst sagt frustrerad över det. Ännu mer när jag kollade på hur situationen såg ut i andra länder och märkte att många av dem publicerade sitt register som öppna data (t.ex. Finland, Frankrike eller USA).

:thinking: Hur?

Jag skrev ett Python skript som laddar ner hela registret. Skriptet körs varje månad tack vare en Github Actions

Källkoden finns här och går att återanvändas för andra projekt med Python-code.

:steam_locomotive: Vad tycker Transportstyrelsen om det?

Jag förde en kort dialog med dem och de sa att de inte hade någon plan att publicera datamängden. När jag berättade att jag skulle publicera den uttryckte de en oro kring personuppgifter. Jag bad dem att utveckla men de kunde inte det. Det finns inga personuppgifter i datamängden, de anonymiseras av Transportstyrelsen i deras tjänst, vilket mitt projekt hämtar ifrån.

:file_cabinet: Data

Datamängden är publicerad på dataportal.se:

Länkarna pekar på filer som är på Github.

Det går även att bläddra i datamängden i tabellformat på FlatGithub.

1 Like

@Pierre Spännande! Kollade du även av att upphovsrättsmässigt är fritt fram att använda data?
Och vilken lösning har du använt för RDF för skördningskälla till dataportal.se?

Hej,

Jag frågade flera olika personer, kollade även på nätet och det verkar som att registret kan beskrivas som allmän handling och tillhör inte ett undantag som kan omfattas av upphovsrätten.

Som sagt förde jag även en dialog med Transportstyrelsen och jag skickade dem källkoden och datamängden så de kunde ge feedback. Jag frågade dem om de höll med mig om att registret var en allmän handling, de svarade varken ja eller nej utan hänvisade att personuppgifter kunde förekomma (vilket de inte kunde förklara vidare när jag frågade).

Vad tycker du själv om upphovsrätten? Tror du att det kan gälla för denna datamängd?

Och vet du hur DIGG hanterar sådana situationer på Dataportalen? Transportstyrelsen skulle kunna uppge att de inte vill att deras data ska publiceras där? Jag skrev tydligt på portalen att datamängden inte var deras och att de inte var skyldiga för hur den såg ut.

Jag skapade RDF-filen själv, den finns på Github-repon. Det var ganska lätt men jag hade uppskattat mer feedback från Entryscape som ger ett antal fel men listar dem inte. Du får gärna ge feedback på den. Jag får till exempel inte CC-ikonen att synas på dataportalen, undrar om det kan betyda på att jag har “https” i CC0s address (ni har “http”).

1 Like

Okej. Ja om det inte finns en licens angiven så är det ändå tveksamt, ser en risk i att det kan bli rekyleffekt för dig och namnet CivicTechSweden.

Förstår, men är det de personer där som arbetar med öppna data och som faktiskt skulle kunna driva processen hos dem att det blev officiella öppna data hos dem? :slight_smile:

Jag har samma uppfattning som du och det du nämner men samtidigt finns det exempel där upphovsrätt gäller.

Det vet jag inte. Är nog lämpligt att ställa frågan i deras forum. Men jag ser att det lätt kan uppstå problematiska situationer om fler börjar crawla/skrapa data och publicera andras datamängder. Jag vet inte hur CIvicTechSweden styrs rent formellt nu men jag är tveksam till att detta projekt görs under CivicTechSwedens flagg. Speciellt om det kan skapa osämja mellan myndigheter och de som vill skapa CivicTech-projekt i Sverige grundat på faktiska officiella öppna data d.v.s. officiell och uppmuntrad användning av öppna data.

Okej det låter som liknande lösning nämnt här? Såvitt jag vet finns det inga lagkrav eller generella krav på öppna dataportaler att ge feedback på hemmasnickrad RDF. Min personliga åsikt är att det är upp till datapublicister att följa DCAT-AP-SE oavsett lösning och se till själva att det görs korrekt.

Dessutom rekommenderar jag att använda Sandbox och andra testmiljöer innan du publicerar officielt: https://sandbox.admin.dataportal.se/status/overview

Jag tycker det är jättekul att du gör saker och jag hittar gärna på saker ihop. Men personligen tycker jag det är bra att hålla CivicTechSweden “rent” från att projekt utöver de egna projekt för benämningen som är typ öppen källkod av webb, forum, chatt.

Vad tycker resten av CivicTechSweden och andra aktiva att vissa gör projekt under CTS-flagg men att andra inte får göra det? Finns det lärdomar och riktlinjer från CodeFor-nätverket generellt? När jag jobbade som CivicTechSweden-samordnare tänkte jag att CTS skulle ha en stöttande, kurerande och samordnande roll - därav att jag lade upp många projekt under: Projekt | Civic Tech Sweden

Angående upphovsrätten kanske detta är liknande Myndighetsregistret? Jag skickade denna fråga till SCB:

Eftersom att registrets publicerande är anmodat av en förordning, är §9 i lagen om upphovsrätt tillämplig på så sätt att registret saknar upphovsrätt?

och fick följande svar

Du har ställt en fråga till SCB:s myndighetsregister om upphovsrätt är tillämplig på det allmänna myndighetsregistret eller om registret saknar upphovsrätt. Frågan har skickats vidare till SCB:s juridiska enhet för besvarande. Jag beklagar att besvarandet av din fråga här har dragit ut på tiden.

Din fråga är intressant, inte helt enkel och jag känner inte till att denna fråga har tagits upp på SCB tidigare. Mitt svar nedan är något kortfattat och baserat på de uppgifter som du har lämnat i din fråga. Den första frågan att ställa sig är om myndighetsregistret har sådan originalitet och självständighet (verkshöjd) att det kan sägas omfattas av reglerna om upphovsrätt i upphovsrättslagen (URL) över huvud taget, något som eventuellt kan ifrågasättas. Enligt 1 kap. 9 § första stycket URL gäller i alla händelser inte upphovsrätt (bland annat) till författningar, beslut och yttranden av myndigheter. Myndighetsregistret är inte en författning (även om det framgår av författning att det ska föras). Fråga är dock om registret kan betraktas som ett beslut eller yttrande. Av 2 kap. 26 a § andra stycket URL framgår dock att var och en, som huvudregel, får återge handlingar som är upprättade hos svenska myndigheter men inte är sådana som avses i 9 § första stycket.

Möjligen kan myndighetsregistret omfattas av det s.k. katalogskyddet i 5 kap. 49 § URL om den informationssamling som registret utgör kan sägas vara av större omfattning. I den paragrafen finns det en hänvisning till 26 a § vilket innebär att regeln om fri återgivning gäller då alstret är upprättat av en svensk myndighet. Resultatet bör alltså bli detsamma.

Sammanfattningsvis blir min bedömning att myndighetsregistret är en allmän handling som, oavsett vilken bedömning som görs enligt beskrivningen ovan, inte omfattas av upphovsrätt. Detta svar är avstämt med SCB:s chefsjurist.

Svaret kom från en Verksjurist på SCB.

Eftersom att det är Förordning (1986:172) om luftfartygsregistret m.m. som ligger till grund för luftfartygsregistret så verkar situationen mycket liknande.

1 Like

Hej,

Tack för att ni två tycker till! Och tack för din erfarenhet från myndighetsregistret Jan! :blush:

Jag fick ett sista svar från Transportstyrelsen som jag tycker låter nästan positivt:

Transportstyrelsen har, i egenskap av myndighet, rättslig grund för behandling av de personuppgifter som tillhandahålls. Den behandling som företas av dig ansvarar du för.

Sammanfattningsvis: “Gör vad du vill men det är ditt ansvar”

@mattias, jag föreslog datamängden till Sissi Hamnström tidigare i somras och hon sa att hon skulle diskutera det med verksamheten. Jag tror inte att hon har varit involverat i de diskussionerna jag har haft med registrets ansvariga efter det.

Diskussionen kring vad som bör kallas ett CTS-projekt är intressant. Min åsikt är att det bör vara så fritt som möjligt så länge det inte går emot CTSs värderingar (kan vara svårt att definiera) och lagen?

Men personligen tycker jag det är bra att hålla CivicTechSweden “rent” från att projekt utöver de egna projekt för benämningen som är typ öppen källkod av webb, forum, chatt.

Jag förstod inte meningen. Saknas det ett verb? Kanske jag som inte kan formuleringen? Du får gärna skriva om den. :slightly_smiling_face:

I Frankrike är det väldigt vanligt att publicera “inofficiella” datamängder på dataportalen. För många populära datamängder finns det alternativa versioner (med rensade uppgifter, ett bättre format…) som sorteras tydligt så det inte blir någon förvirring. :blush: Portalen är lika öppen för publicering från civilsamhället än för offentliga aktörer och jag antar att de ansvariga modererar i efterhand om de märker felaktiga eller missvisande uppgifter.

Okej! Ja jag såg någon diskussion i annat forum.

Häftigt! Det är likadant i Sverige och ska vara så i alla andra europeiska länder om det finns bra dataportaler. Och finns det någon info om att franska myndigheter faktiskt publicerar de öppna data själva efter att något CivicTech-projekt i Frankrike publicerat inofficiella datamängder? Eller vad leder det till effekter och konsekvenser? Finns det exempel att myndigheter som inte publicerar dessa data officiellt pga det finns inofficiellt?

Och finns det någon info om att franska myndigheter faktiskt publicerar de öppna data själva efter att något CivicTech-projekt i Frankrike publicerat inofficiella datamängder? Eller vad leder det till effekter och konsekvenser? Finns det exempel att myndigheter som inte publicerar dessa data officiellt pga det finns inofficiellt?

Svårt att säga! Jag skulle säga att många (om inte de flesta) datamängderna börjar sin historia som inofficiella tack vare volontärer som “scrapar”, begär, sammanställer… Och några år efter brukar organisationen komma ikapp och publicera. Jag tror dessutom att den franska DIGG har historiskt sett väldigt positivt på sådana initiativ eftersom de kan sedan använda dem för att övertyga myndigheterna att publicera :grin:.

Ett bra exempel på det är Regards Citoyens, en förening som samlade öppna data om parlamentets aktivitet under 10+ år. De publicerar allt på en webbsida (nosdeputes.fr) som är fortfarande mer populär idag än Parlamentets officiell webbsida. När de började var det inga öppna data och nyligen annonserade de att de skulle förmodligen lägga ner webbsidan 2027 när denna mandatperiod tar slut eftersom parlamentet har nu en bra webbsida och bra öppna data (och föreningen vill använda sina resurser till något annat). Kolla datamängderna de publicerade på Frankrikes dataportal i partnerskap med OKFN France.

Ett annat exempel är föreningen Infoclimat som pushar sedan länge för att den franska SMHI ska bli bättre på öppna data. De finns också på dataportalen.

OK. Jag undrar dock om det är inofficiella publiceringar som övertygar eller annat. Men det låter som en resurs och approach som även DIGG i Sverige kan använda.

Bra exempel helt klart. Vem du om exempel på hur dialogen sker mellan dem? Offentligt eller via diskret e-post?

Tack för tipset! Det som är extra intressant här är att det är en blandning av publicering men även applicering (t.ex. bättre gränssnitt/webbsida).

En fundering, är det inte personuppgifter du har fått med i registret. När jag går in i registret du gjort tillgängligt kan jag hitta adressuppgifter till enskilda?

Hej @Mirre12. Det ska inte vara några personuppgifter i registret eftersom de kommer inte i uppgifterna som Transportstyrelsen tillgängliggör igenom sin sökmotor.

När jag diskuterade detta med dem hittade de dock personuppgifter i form av “c/o Sven Svensson” som de hade glömt att rensa. Nu ska de vara borta.

Det är inte omöjligt att de har glömt mer, skulle du kunna säga exakt vilka rader du tänker på? Om du är rädd för att avslöja personuppgifter kan du ge information om vilket plan det handlar om. Jag kommer sen meddela Transportstyrelsen så de kan rätta det.