Om Transparensnätverket

Civilsamhällesnätverk kring transparens, öppenhet och politisk insyn // Transparency network for Swedish civil society

Målet med nätverket är att både lyfta och diskutera utmaningarna med politisk transparens som vi inom civilsamhället ser idag, men även att nätverket ska kunna enas bakom gemensamma förslag och idéer som skulle förbättra insynen i den svenska politiken, till exempel genom att införa ett transparensregister för lobbying i Sverige.

Vid frågor om Transparensnätverket, kontakta @emiljuslin från IOGT-NTO, initiativtagare till nätverket.

Inlägg relaterade till nätverket postas i kategorin Transparensnätverket på forumet, men du kan också hitta andra inlägg relaterade till nätverket via taggen Transparensnätverket.