Om kategorin Vinnovaprojekt

Presentera ditt Vinnova-finansierade civic tech-projekt i denna kategori! / Present your civic tech project financed by Vinnova in this category!

:sweden: Denna kategori rör projekt som finansierats inom ramen för Vinnovas civic tech-utlysning 2020-2021. Skriv gärna ett inlägg och/eller starta en underkategori för det projekt du jobbar med eller skulle vilja diskutera! Dela också gärna med er av utmaningar ni står inför och om ni har behov av hjälp inom något område!

:uk: This category concerns projects financed through the Swedish Innovation Agency Vinnova’s civic tech call for 2020-2021. Feel free to write a post and / or start a subcategory for the civic tech project you are working on or would like to discuss! Feel free to share the challenges you face and if you need help in any area!