Om kategorin Projekt

Presentera ditt civic tech-projekt i denna kategori! / Present your civic tech project in this category!

:sweden:Skriv gärna ett inlägg och/eller starta en underkategori för det civic tech-projekt du jobbar med eller skulle vilja diskutera! Dela också gärna med er av utmaningar ni står inför och om ni har behov av hjälp inom något område!

:uk:Feel free to write a post and / or start a subcategory for the civic tech project you are working on or would like to discuss! Feel free to share the challenges you face and if you need help in any area!