Office365, skolan och GDPR

Frankrike och Tyskland håller på och förbjuder Office365 i skolan pga. konflikter med GDPR.

Hur ser det ut i svenska skolan? Om office används, vad ska det ersättas med?
Det kanske är en öppning för till exempel collective.tools, i alla fall för mindre skolor.