Myndighetsanalys av DIGG

Statskontoret har fått ett uppdrag att utföra en myndighetsanalys av DIGG Pdf

Känns som civilsamhället borde vara med och tycka till

  • jag har en skuggbacklog där jag samlar udda saker med DIGG, saker som dom lovar, kompetenser dom borde ha se Länk DIGG skuggbacklog

Tror det finns fördelar om flera skriver ned sina förväntningar på ett strukturerat sätt

Exempel på projekt som visar hur stor utmaning det är för staten att skapa bra digitala lösningar med interoperabilitet och hur låg kompetens och leveransförmågan som finns idag 2022

Jag tror civilsamhället måste våga ställa krav på digitalisering se hur kommuners beslut kungörande idag 2022 är ett kaos länk “Problem identifierade med dagens Anslagstavla” med 290 SILOS

  • ett grundfel jag ser är att det saknas grundläggande tankar om hur kravinsamlingen skall ske se Nationell dataverkstad och Matsvinn där har Södertälje kommun “hittat på” ett dataset med några fält, Livsmedelsveket har ett felårigt projekt om matsvinn
    • där borde DIGG kunna peka på att det finns en kunskapsgraf där alla aktörer identifieras med persistenta identifierare och alla deras user cases har unika persistenta identifierare ungefär som mina skuggbackloggar ovan… då kan man enklare se om olika datamängder matchar varandra eller inte
    • rent tekniskt kör Wikidata ShEx för att maskinellt kunna validera datamängder om dom uppfyller en shEx spec se Badvatten E:319 - tycker det fungerar sådär behövs bättre verktyg…

Exempel validera med schema i Wikidata video

image

1 Like