Lansering av Nystas delrapport om AI och digitalisering

Jag har tidigare skrivit om Nysta , civilsamhällets nystartsgrupp för ett nytt samhällskontrakt. På onsdag 24/2 kl 8:30-10 ska deras arbetsgrupp om digitalisering och AI presentera sin delrapport.

Ett AI-manifest för det civila samhället? Digitalisering och Artificiell Intelligens (AI) är drivande i den samhällsomdaning vi står inför. Att det civila samhället behövs för att värna rättigheter, utveckla etik och säkra integritet känns självklart. Än viktigare, men mindre diskuterad, är rollen sektorn skulle kunna spela för att skapa förutsättningar för att samhället fullt ut ska kunna dra nytta av digitaliseringen och på så vis bygga en bättre värld för alla.

Mer info och anmälan finns här.

Jag missade tyvärr lanseringen, men rapporten finns att läsa här: https://nysta.nu/v-rt-material/ett-ai-manifest-f-r-det-civila-samh-llet

Jag tror att de kommer att lägga upp video från seminariet här sen också: https://nysta.nu/v-rt-material/