Klimatpaneler till Europeiska kommissionen

Europeiska kommissionen vill ha synpunkter från folket om hur klimatarbetet ska göras och har satt ihop något de kallar Peer Parliaments.
Det är ett sätt att strukturera en diskussion för att sedan skicka sitt resultat till dem. Som någon slags studiecirkel kombinerat med ett klimatråd.

3 Likes