Gemensamt remissvar kring nya EU-regler för AI

Den 21 maj skickades Europeiska kommissionens förslag till förordning om harmoniserade regler för artificiell intelligens ut på remiss från Regeringskansliet till 129 remissinstanser, varav Civic Tech Sweden var en av dem!

Huvudsyftet med förslaget är dels att skydda enskilda personers integritet och grundläggande rättigheter genom att riskklassificera och begränsa olika tillämpningar, och dels att underlätta för AI-innovation genom tydligare gemensamma regler och förväntningar.

Efter våra tidigare uppskattade initiativ att samla organisationer som vill skriva gemensamma remissvar som vi gjorde till Öppna data-utredningens huvudbetänkande och slutbetänkande tänkte vi nu undersöka intresset kring att nyttja vår kollektiva intelligens ännu en gång!

Om du och den organisation du företräder är intresserade av att vara med på detta får du därför gärna:

  1. mejla pernilla@civictech.se så jag kan inkludera dig i kalenderinbjudningar etc.
  2. lägga in namnet på organisationen i det gemensamma Google-dokumentet
  3. kommentera på det här inlägget med glada hejarop!

Dokument

Jag har lagt upp en delad mapp på Google Drive med dessa dokument:

PDF:erna går också att ladda ner direkt från EU-kommissionen och Regeringskansliet men genom att ha dem i en gemensam mapp kan vi lägga in våra kommentarer i samma dokument.

Förslag till process

  1. Vecka 21: Börja samla intresserade organisationer
  2. Vecka 22: Skicka tidsenkät till kontaktpersoner för beslut om tid för workshop
  3. Vecka 23: Workshop där vi går igenom våra kommentarer på förslaget
  4. Vecka 24: Färdigställa remissvar med ev. ytterligare workshop / arbetsmöte
  5. Vecka 25: Godkänna och skicka in remissvaret

Remissvaret ska ha kommit in till Infrastrukturdepartementet senast den 24 juni 2021.

Länkar

Tipsa gärna om fler länkar med läsning kring detta om ni har!

2 Likes

Ni får gärna gilla och dela våra inlägg på Facebook, LinkedIn och Twitter och pinga in andra i kommentarerna som ni tror kan vara intresserade av detta!

Jag har fått besked från Wikimedia Sverige: “Vi vill skicka in något, men behöver pga semestrar etc. arbeta ganska fort. Om de andra som är med också kan tänka sig att arbeta ganska fort funderar vi gärna kring att samskriva! Annars kan vi försöka skriva ihop något själva.”

De behöver skicka in senast 11 juni!

2 Likes

En liten uppdatering igen från Wikimedia Sverige. De har påbörjat ett eget svar på remissen här. Det tar bl.a. upp att crowdsourcing behövs för att inte snedvrida AI när det kommer till mångfaldsfrågor (AI och maskininlärning förstärker ju bristande mångfald om det är bristande mångfald i den data man använder). Däremot som sagt så måste de skicka in senast 11 juni. Vi kan dock kopiera hela eller delar av deras svar om vi vill, men jag tänker att vi kan avvakta och se om det är några fler som vill vara med på gemensamt remissvar innan vi skickar in från CTS.

Den del jag främst tänker vi kan kopiera är i så fall att ställa högre krav på transparens:

För system baserade på AI finansierade med offentliga medel bör utgångspunkten vara att resultatet blir öppen källkod.

1 Like