Gemensamt remissvar - Avgifter för information i elektronisk form

Inom Civic Tech Sweden är vi många som vill lämna ett remissvar för utredningen Avgifter för information i elektronisk form.

För två månader sedan laddade @pernillan upp utredningen som PDF på Google Drive så alla kan annotera.

Slutdatumet för att lämna ett remissvar är den 29 april 2021 så det är dags att gå framåt med det här.

Jag startade ett dokument som alla kan bidra till kollaborativt redan idag. Vi skulle kunna börja med att skriva en paragraf

För att kunna brainstorma tillsammans kommer vi alldeles strax organisera en träff. Men vi tänkte redan att det vore intressant att diskutera remissvaret på våra fredagsfika! Kom gärna!

PS: Här är länken till det första gemensamma remissvaret som lämnades i våras.

1 Like

Så bra @Pierre !

@pernillan Går det att återaktivera gruppen som skriv remissvaret i höstas?

Det syns tydligt på listan att det är brist på tillfrågade remissinstanser som inte är från offentlig sektor.

1 Like

Självklart! Har precis skickat ut ett mejl till alla som var med då, plus lagt upp en tidsenkät på when2meet för inledande möte för att prata om processen.

1 Like

Tips som just inkom på mejl. Fouad Youcefi, ordförande för Föreningen Grävande journalister & utrikesreporter på SVT har just skrivit detta:

https://www.journalisten.se/kronika/varje-journalist-bor-ifragasatta-detta-annars-efterlangtade-lagforslag

1 Like

Kan man göra privata annoteringar till dokumentet med utredningen, som man sedan infogar som gemensamma? Tänker att man kan vilja göra egna minnesanteckningar t.ex. och i ett senare skede lägga till eller sammanfatta dem som allmänna kommentarer.

En tilläggsfråga, vad kan vara det enklaste sättet att göra text-markeringar i ett PDF-dokument från Google Drive; göra tomma kommentarer, eller konvertera filen till ett ordbehandlingsdokument t.ex.?

Nu har jag kallat till en öppen träff den 15 april (på torsdag redan alltså) kl 14-16 för att driva detta vidare. Alla är välkomna och det är bara att ansluta sig på följande länk.
PS Detta är inte kopplat till RISE, deras zoom har bara råkat bli kopplat till mitt konto.

1 Like

Nästa fredag har vi nästa träff för att förhoppningsvis slutföra arbetet. Vi träffas 13-14.30 på:

https://rise.zoom.us/s/61948680386…

Vi har en hel del bra och viktiga synpunkter vi vill förmedla så är du intresserad gå in i drivedokumentet ovan och läs och kommentera. Plocka gärna tankar du tycker är vettiga till din egen organisations svar om du vill.

1 Like

Idag är sista datum för att skicka in remissvar! @bjornhagstrom har gjort ett jättejobb och känner sig klar med dokumentet nu.

Om fler vill vara med och skriva under vill jag att ni meddelar det senast 14:00 idag torsdag! Gärna både via mejl / meddelande och genom att skriva dit er organisation på både sidan 1 och 3 i det gemensamma dokumentet.

Just nu har följande organisationer skrivit under remissvaret:

  • Civic Tech Sweden
  • Föreningen för Digitala Fri- och Rättigheter (DFRI)
  • Hagström Consulting
  • Handlingar.se
  • Open Knowledge Sweden

Stort tack för ditt jobb @bjornhagstrom och andra som bidragit under processen!