FOSDEM 2022 - Public Code devroom Call for Proposals

FOSDEM i år, har jag nöjet att vara medarrangör för ett spår (eller devroom som de kallar det) för Public Code. Med det menar vi öppen källkod som på något sätt löser eller implementerar lagar, förordningar eller andra riktlinjer från offentliga institutioner. All CivicTech kanske inte riktigt faller in i definitionen, men ganska ofta kan den nog göra det.

Nu har vi öppnat Call for Proposals, deadline är 26 december.

FOSDEM är kanske den största konferensen för öppen källkod och är i år (igen) helt online.

1 Like