Fakturor som dataset

På fredagsfinkan lärde jag mig fakturor finns som dataset så jag laddade ned DISS och försökte förstå mer vad pengarna spenderas på… och vilka aktörer som fakturerar dom…
se Fakturor börjar dyka upp som öppen data | Sveriges dataportal

Min vision är att myndigheternas regleringsbrev. skall kopplas till uppgifter de gör som vi kan se men även att fakturor bör kopplas till dessa uppgifter så vi bättre förstår vad saker görs och vad de kostar…

Vad vill ni se…

3 Likes