E-förslag - ett nytt verktyg för medborgardialog

Hej!

Jag fick veta om Civic Tech Sweden av @mattiasjay och har tittat runt här inne och på YouTube, vilka fantastiska diskussioner och samtal. Riktigt intressant att höra om samhällsnytta, deltagande och demokrati. Tänkte flika in här med ett arbete jag gjort och som jag hoppas är intressant och för samtalet om civilsamhället och digitalisering vidare. Detta kanske har en plats både i #CivicTech men också i #GovTech?

Ett nytt verktyg för medborgardialog - www.e-förslag.se

(Hobby på Twitter: @demokratiboten)

Juliga hälsningar

David

3 Likes

Välkommen @David!

Ping alla ni som är intresserade av medborgardialog @trust_level_0!

1 Like

Hej

Har du ett API så vi kan jämföra med vad som finns i #Wikidata

1 Like

Hej, nej det har jag inte, men SCB som varje mandatperiod undersöker den lokala demokratin inkluderade i år för första gången e-förslaget. De har väl API:er för en del av sitt data och kanske att de har det om årets undersökning av e-förslaget?

tackar SCB brukar dock inte vara den skarpaste kniven i lådan… skrik till om något hittas eller om du ser fel i Wikidata…

Haha ok. Har tittat och ändå sett att många länkar verkar leda rätt, antingen att någon redan ändrat dem i Wikidata eller att URLen är desamma som tidigare hos kommuner vid ändring till e-förslag.

Hej @David! Vilket spännande arbete du gör! Tur att du hittade till vårt forum!

Jag har själv jobbat på ett projekt som heter Din Riksdag (se en gammal presentation här) där syftet var att skapa något slags petitionsplattform som skulle användas både under remissprocessen (på RK-sidan) och för att motionera i Riksdagen. Projektet har varit i princip dött sedan slutet av 2018 och det speglar min förståelse av Sveriges demokrati då (jag har bott här i 5 år).

Sedan dess har jag börjat jobba på Digidem Lab där vi jobbar med många kommuner i Sverige och utomlands och vi fokuserar på processer som ger större möjligheter att inflyta än e-förslag/medborgarförslag. Men vi jobbar även en hel del med e-förslag i vissa kommuner.

Jag tar gärna ett fika med dig för att förstå lite mer vad du vill åstadkomma med ditt projekt och hur vi kan samarbeta! :blush:

Tjena!

Tack roligt att höra! Varit riktigt kul att arbeta med det.

Projektet Din Riksdag låter ju väldigt spännande. I mitt arbete tittade jag lite extra på Sveriges andra demokratiutredning och glädjande nog så var de inne på lite samma spår. De rekommenderade bland annat en nationell digital plattform där saker som e-förslag/e-petitionen och folkinitiativ skulle vara mer tillgängligt och öppna upp den politiska processen. E-förslag på nationell nivå skulle ju då innebära möjlighet till motion till riksdagen och folkinitiativ skulle kunna skrivas under digitalt i stället för på papper. Det blev dock ingen proposition till Riksdagen utan stannade av, möjligen på grund av att remissinstanser hade funderingar. Ser i presentationen du länkade till att ni bland annat tar upp andra länders e-petitionssystem och föreslår detsamma i Sverige, men förstår att Din Riksdag vill inkludera andra icke-digitala deltagandeformer. Kul att tänka nytt. Intressant att se hur många andra länder som redan infört e-petitionen och som du ser på e-förslag.se så har jag också velat fånga in det, Sverige har i det här fallet legat lite efter och det tror man beror på vår starka partipolitiska tradition. Nu är dock bara 0,7% av Sveriges befolkning partipolitiskt aktiva så frågan är hur stark den är. Som sagt riktigt spännande!

Ja det finns ju en del olika typer av medborgardialoger men också annat. Spännande att se vad som fungerar och hur kunskaper och erfarenheter leder arbete åt olika håll. Just e-förslaget märkte jag används också väldigt olika i kommuner.

Javisst. Jag bor i Umeå, kanske inte i närheten men.

Jag läste också en hel del av Demokratiutredningen och iaf slutstatserna. Fick även chansen att träffa Olle Wästberg för några år sedan för att diskutera det.

Jag tror att ditt projekt och våra på Digidem Lab bygger på samma slutsatser, att den svenska demokratin möts av flera utmaningar och att mer deltagande kan vara av hjälp för att lösa dem.

Jag gillar Umeå men har inte varit där sedan 2019. Jag tar gärna ett digitalt fika då. Skickar ett e-post.

1 Like

Lite on topic

Verkar som Christian “bygger en tjänst för att hålla koll på olika kommuners utsläpp i förhållande till parisavtalet” se tweet

1 Like

Hej @Pierre, just det, ordförande för utredningen. Om jag träffar honom någon gång skulle jag fråga varför utredningen aldrig blev en proposition till Riksdagen. Jag pratade bland annat med ansvariga på Kulturdepartementet under studien och frågade försiktigt men fick inget riktigt svar, mer än att det var interna beslut.

Jag har tittat lite mer på er hemsida och hoppas att min undersökning kan ge DigiDem Lab lite mer information om just e-förslaget. Ser att ni verkligen tar upp mycket som jag också är inne på. Såg också några andra initiativ som demokratiskastader.se och annat, riktigt intressant. Javisst, skicka en inbjudan till carldavidkarlstrom(@)gmail.com. Jag kan närsom.