Dialogmöte med Nysta – Tema digitalisering och forskning

Nysta, civilsamhällets nystartsgrupp för ett nytt samhällskontrakt, bjuder in till ett öppet digitalt möte den 16 februari 2021 kl 16:30-18:00. Två av Nystas sex team, de som handlar om digitalisering och AI samt om forskning, utveckling och innovation, kommer att presentera sitt arbete hittills.

Dialogmötet kommer också att vara en möjlighet att mer direkt engagera sig i Nysta och delta i ett utbyte av idéer och perspektiv. Läs mer och anmäl dig här.

Jag skrev tidigare här i forumet om det rundabordssamtal de arrangerade 11/12 med utgångspunkt i frågan “Hur kan civilsamhället bidra till samhällets digitala utveckling?”. Jag förmodar att den frågan även kommer att komma upp under det här dialogmötet!

1 Like