Code for America – ReVisioning project: Intressant process på gång inom civic tech i USA

För Digidem Lab jobbar jag just nu på att stötta Code for America i sitt arbete med community tools och en process de påbörjade förra året för att tänka om deras syfte och vision.

De här diskussionerna är väldigt intressanta eftersom CfA är det äldsta civic tech-nätverket i världen och de sätter ett exempel på hur man kan påverka som vi kan titta på från Sverige. Även om kulturen och värderingarna är inte exakt samma.

Här finns en sammanfattning av processen på deras Discourse.

1 Like