2022-10-19: Dialog om digitaliseringens möjligheter för ökad öppenhet och insyn i offentlig förvaltning

Den 19 oktober bjuder Infrastrukturdepartementet och Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället (NOD) in till en digital dialog kring Sveriges insatser och åtaganden för en mer öppen och transparent offentlig sektor.

Genom samrådet vill Infrastrukturdepartementet lyssna in och ta tillvara civilsamhällets perspektiv på digitaliserings möjligheter för ökad öppenhet, transparens och förtroende för den offentliga förvaltningen. Vi på DIGG deltar i samtalet.

 • Datum: 19 oktober
 • Tid: kl. 10-12 eller kl. 13-15
 • Plats: Zoom (länk skickas ut i god tid innan)

Anmälan

För att så många som möjligt ska kunna delta genomförs samrådet i två omgångar under dagen – ett under förmiddagen och ett under eftermiddagen. Innehållet i de två passen är lika, så den som vill delta kan helt enkelt välja vilken tid som passar bäst. Dock är deltagarantalet begränsat vilket innebär att det är först till kvarn som gäller.

Sista anmälningsdag är den 12 oktober.

Vem kan delta?

Representanter för nationella organisationer är välkomna att delta i samrådet. För att alla organisationer ska ha samma förutsättningar att få sina perspektiv hörda går det inte att anmäla mer än en person per organisation.

Källa: Dialog om digitaliseringens möjligheter för ökad öppenhet och insyn i offentlig förvaltning | DIGG

1 Like

Tips @Pierre @elias @Ainali @SmartaKartanJonathan @emiljuslin

1 Like

Tack! Grymt att du publicerar det på forumet! Jag publicerar på Facebook i OpenGov gruppen!

1 Like

Det går inte att träffa dom fysiskt???

Jag har ringt och prata med NOD men det blir ingen dialog…

Dom verkar sakna en plattform där man kan diskutera med dom och levererar själva inga öppna data om vad dom levererar…

@salgo60 Tror de är fysiskt baserade hos https://socialforum.se/ om du vill träffa dem.

Okej. Vilken metod gör du för dialog med dem? Jag tror de förespråkar Giraffspråket / Non-Violent Communication.

Har inte sett någon plattform. Vet inte om de har lagkrav på sig att leverera öppna data.

1 Like

@mattias Du kan lyssna på NOD på NOSAD inspelningen vid min 57:45

 • jag ringde upp honom efter mötet men fick en känsla av att dom varken har tekniskt kunnande, visioner eller pondus utan skall bara sitta av tiden och sedan skapa en pdf rapport… med hopp om jag har fel…

Exempel saker som jag ser borde göras för civilsamhället

Verkar som NOD mötet 1 krockar med möte om persistenta identifierare ELI för lagtexter dvs. det som borde ha gjorts i Rättsinformationsprojektet men där man efter > 15 år la ned projektet

NOD är en liten myndighet som agerar konsult till andra offentliga organisationer när de har behov av att anordna en dialog. De faktiskt skapades till följd av en åtagande i en tidigare OGP-plan.

Jag håller helt med Magnus känsla. Deras metod för dialog är minst sagt begränsad. Men skulle de använda sig av beprövade metoder för att föra riktiga dialoger som ger deltagarna en möjlighet att påverka så skulle ingen myndighet ge dem uppdrag. De skapades för att uppfylla ett behov att göra den här typen av icke-dialoger.

När det gäller hur de sköter OGPs “co-construction” process har de däremot fått jättetydliga riktlinjer från OGP om hur de bör organisera det. Detta för att de fick två varningar tidigare efter de misslyckades involvera civilsamhället. Det är lite tidigt för att utvärdera men det känns inte som att de kommer leva upp till dessa riktlinjer. Jag och Alina var i ett möte med ID och OGP i våras där vi diskuterade det och erbjöd vår hjälp men de återkom inte.

2 Likes

@Pierre Vad behövs? vi har nu haft dataportalen lika länge som Wikidata år 2012 rör vi oss framåt?

Jag tycker Handlingar.se är magiskt bra när bra frågor skickats in. Exempel

 • Användare Axel om Ansvarig Öppna data → blir enormt tydligt hur “udda” det svaras hos myndigheterna. Jag uppfattar det finns en digital omognad och kanske till och med ovilja att leverera data, inga verkar bjuda in till dialog eller ha egna publika backlogs eller pekar på en roadmap med deras vision av öppna data… att sedan begära FAIRDATA känns helt omöjligt

Snyggt vore om vi kunde

 • klassificera svaren och skapade statistik per Lag?
  • uppfyller myndigheterna lagens andemening?
  • vad kunde varit tydligare? Personligen tycker jag fokus borde vara mer på datakvalitet, idag ser jag mer data som “inte går att användas” fokus borde vara datakvalitet dvs. FAIRDATA
 • kunna ange om det är ok att inte exempelvis “utse ansvarig” eller om myndigheten visar på digital mognad och förstår saker som FAIRDATA principles

Exempel från FDA Put FAIR principles into practice and enjoy your data

Datakvalitet
Det pratas mycket om AI ML men inte vilka krav det ställer på bra data se nedan Gartner groups tanke att vi borde få ett större fokus på datakvalitet dvs. saker som FAIRDATA Idag ser jag inte det diskuteras utan det känns mer som inte data används…

Ett grundläggande systemfel
Alla myndigheter kommuner borde ha basic info om sig själva i maskinläsbarform, adress, email, öppet tider, vilka instruktioner dom styrs av, deras unika peristenta identifierare, var deras författningssamling finns, var dom finns på sociala medier, var deras öppna data finns, corona info, kommunens anslagstavla, om kommuner sänder kommunfullmäktige på TV … Idag 2022 verkar det vara ok att säga att vi följer lagen och ha ingen maskinläsbar data

OT DIGG verkar vara i kris. Ett problem jag ser med digitaliseringen är att DIGG underlevererar jag skapade en post med saker som diskuterats på deras forum men vi saknar bra feedback…