Visualisera för att tillgängliggöra politiska budgetförslag

Jag stötte på ett initiativ för öppna budgetar och utgifter från OKF och Fiscal Transparency (GIFT).

Open Fiscal Data Package / Open Spending

Relaterade inlägg:

2 Likes

Update!

Vi är två som diskuterar visualisering av budgetförslag i Discord-chatten som är länkad ovan. Skriver här för att vi behöver hjälp med idéer om budgetvisualisering! Hittills har vi mest kollat igenom olika kommuner, regioner och sett att budgetförslag läggs ut i PDF er och har oregelbundna tabellstrukturer. En svårighet som vi har stött på är att tänka ut vad som är intressant att visualisera i budgetförslagen och vad som berättas utifrån siffrorna.

Har ni idéer på vilka siffror inom budgetförslagen som skulle vara intressanta att plocka ut och visualisera?

Vi har extraherat siffror från politiska budgetförslag PDF:er inom Göteborgs Stad och lagt dessa i .xls. Kan/vill någon se över dessa och tänka tillsammans kring de? Tack!

Har skissat fram en bild för att ge lite inspiration. Text på bild:

  • Nuläge: 45+ s långa PDF:er med bilaga tabeller
  • Vision: extraherbara siffror från budgetförslag på en hemsida med ett interaktivt gränssnitt

Hej!

Detta projekt har legat på is pga olika anledningar men vill försöka återuppliva initiativet.

Såg dagens Uppdrag granskning De okända om regionpolitiker, arvoden och ersättningar samt budgetar och fick igen en nytändning till detta projekt. Regionernas och kommunernas budgetar mm borde sammanställas och visualiseras för att få överblick vad som händer med skattemedlen.

Har någon fortfarande intresse av att dra i ett sådant här projekt?

Tack.

/Mikael

3 Likes

Jag såg också programmet. Ja tänk att löpande kunna se olika partiers förslag till budget samt utfall och göra jämförelser. :+1:

1 Like

Ja, det hade varit drömmen. Tänker att det hade varit väldigt givande för mig som medborgare att ha möjlighet att se och jämföra sådan information över tid. I detta projekt har jag plöjt lite Regionplaner och budget som är på ca 30-100 sidor PDF:er. Står mycket liknande från region till region men det är så mycket så att det blir svårt att ta in. Tycker mer om hur man har arbetat med Panorama ClimateView och det finska Kausal tech som används i Helsingfors. Koppla förslag till budget till olika kort / actions samt dess utfall.

Tyckte även om den länken som @Pierre skickade tidigare om Indiens election promise tracker: Visualisera för att tillgängliggöra politiska budgetförslag - Nr 6 av Pierre

Hade varit intressant att se budgetförslag över tid och hur de förhåller sig till politiska lovord. Och i olika nivåer: kommun, regioner och riksdag.

Jag förstår tyvärr inte finska men ser att innehållet på liikkumisvahti.hel.fi är organiserat som kort, och under korten ligger en uppsättning punkter och personer. Det brukar väl finnas en svensk språkversion för offentliga sidor i Finland, men detta kanske inte är en sådan.

Hur ser underlaget ut för att göra kopplingar mellan åtgärder och budgetar i Sverige?

1 Like

@mik_bergqvist Jag är intresserad. Vi har nu fått ut tabellbaserade underlag till budgetdokument från flera kommuner och PDF:er från andra. Vi tog upp detta i presentationen i projektet Öppna Budgetar: Forum Öppna Data - Valet 2022 - Vart är dina skattepengar på väg? - YouTube

@David Vi nämnde även detta i presentationen! Vore grymt.

Ta gärna kontakt med mig om ni vill vara med i fortsättningen.

2 Likes

Har inte lagt så mycket energi här på senaste. Hittade precis en sida där man kan fritextsöka och få upp statistik för ord i riksdagsmotioner Hitta och läs riksdagsmotioner (gu.se). Klickade runt i sidan och fick motivation att engageras i detta igen!

Snyggt! Jag snabbspolade nu på morgonen, men ska kolla igenom ordentligt. Hur har det gått hittills med öppna budgetar?

Hej. Livar upp en gammal tråd med ett intressant exempel från USA. Visar deras politikers aktieinnehav parallellt med vad de röstar igenom. Hade varit intressant att ha liknande i Sverige.

Visar deras politikers aktieinnehav parallellt med vad de röstar igenom. Hade varit intressant att ha liknande i Sverige.

snyggt du har