Visualisera för att tillgängliggöra politiska budgetförslag

Jag vill starta projekt med intresserade av ‘sense-making’ som vill utveckla en sida som redovisar politiska budgetförslag i ett visualiserat, interaktivt och lättillgängligt format.

Problemet idag:
I dagsläget dras vi med att behöva gå in i respektive partis budgetförslag (tabell i PDF) för att förstå och jämföra vad de ämnar att lägga budget på.

Potentiell lösning
Civilsamhället hade haft underlättad tillgång till den här informationen om den var samlad och visualiserad på en plattform som jämför olika partiers förslag.

Inspiration är taget från:

"
Legislator Voting Guide:


"
Legislator Voting Guide helps citizens gain more information about what legislators did in the past with quantitative approach and visualizations.

Legislators are sorted in various charts according to their records of absence, amount of legal proposal, etc. Their campaign websites and backgrounds are also provided for cross reference.
"

Skriv gärna nedan / hör av er till mig så kan vi starta en projektgrupp för att arbeta på detta.

Allt gott,
/Mikael

3 Likes

Väldigt intressant Mikael!

Jag har tänkt ganska mycket på detta och jobbar på ett syskonprojekt just nu som fokuserar på upphandling- och ekonomidata från den offentliga sektorn.

Du vet väl att ESV publicerar statens budget som öppna data? RK publicerar också en excel-fil med regeringens budgetförslag varje år.

Som du sa finns det ganska många länder som visualiserar sina budgetar på olika sätt. USA är ett bra exempel, g0v gjorde också intressanta grassröts projekt kring det.

I Frankrike finns det också “legislation as code” projekt som modellerar t.ex. skatter med algoritmer och tillåter forskare att modellera hur en ny lag eller en budgetändring påverkar olika kategorier av befolkning eller bygga tjänster som hjälper lagstiftare och medborgare att förstå ändringarna. Projekten heter OpenFisca och LexImpact.

1 Like

Hade inte läst detta innan fikat i fredags men uppskattar verkligen det allt det du har länkat.

Jag hade inte sett dessa tidigare och har ingen större erfarenhet av att söka upp budgetar. Intresset startade då jag inte hittade någon hemsida för detta i Sverige.

Hade gärna velat försöka sammanställa dessa årliga förslag (idag PDF:er) och ha det på en lättillgänglig webbsida:
Västra Götalands Regionen
Stockholm

Det finns även Ekonomifakta som har tagit fram de olika budgetförslagen 2018:
Ekonomifakta Partiernas budgetförslag 2018

Jag diskuterar gärna vidare med dig om detta när vi båda har möjlighet.

1 Like

Trellon Mikael länkar till var för denna prototyp: http://taxsparency.glitch.me/ där vi ville lägga till en “budgetförslags”-funktion alltså. Allt där genereras av Javascript.
Tanken var att kunna byta mellan det privata perspektivet (effekt av skatter/förslag på privatekonomin) och aggregerat perspektiv (på kommun, landsting, eller statsnivå) och att kunna jämföra mellan t.ex. olika kommuner eller olika år.

Om folk är intresserade att arbeta vidare med detta skulle det vara kul. Om Javascript inte är er grej är det fine att börja från scratch. Jag har fortfarande script kvar för att ladda ned den öppna datan från SCB och ESV (den senare inkorporerades aldrig i prototypen).

2 Likes

Hej, jag är intresserad av att följa budgetar och politiska beslut.
Finns det möjlighet att få veta mer om vilka källor och verktyg som står till buds och vad man eventuellt kan bidra med?

2 Likes

När det handlar om att följa politiska beslut och koppla dem med löften finns det ganska många verktyg och exempel.

I Frankrike har vi till exempel Lui Président, det finns ett i Indien.

Det är oftast inte kopplat till en budget utan till en ledare.

1 Like

Vi har inte påbörjat någon grupp för att tänka kring detta ännu men tänker att vi gemensamt kan strukturera upp en öppen struktur för detta. Funderar på att starta en chatt och en GitHub repository - länkar i den här kanalen när det är uppstartat.

Fråga: Vet någon om Civic Tech Sweden har någon best practice för uppstart av öppna projekt? Tror att det hade varit bra att ha något att härma, då kan det nog underlätta onboarding på projekt.

1 Like

Tack för dessa källor. Underlättar med att bygga upp en vision om hur vi kan öka tillgängligheten för sådan information.

Har inte sett något liknande här i Sverige - hade nog varit intressant att bygga upp i samband med budgetar och hur de följs upp om det är möjligt.

Sverige har ett annat system under valrörelser: valkompasser.

Kristofer Sjöholm som är med i CTS har skapat SVTs valkompasser med sitt team i typ 10 år nu så han skulle säkert vara intresserad av att bidra med sin erfarenhet.

Valkompasser är väldigt intressanta verktyg för att hjälpa väljare att bestämma sig. Jag tycker också att det är imponerande att SVTs har nått en så stor legitimitet att nästan alla kandidater svarar enkäten. Jag känner inte till något annat land där det är så etablerat.

Dock håller valkompasser inte koll på vad ett parti gör efter valet är slut.

Det är en väldigt bra punkt! Jag tycker att det är en bra idé att starta ett tråd här som ni gjorde, sen ett projekt board på Github för att dokumentera ert arbete och publicera källkoden.

Jag brukar skapa en statisk webbplats med Jekyll och Github Pages för att göra projektet synligt. Sen några blogginlägg och en projektsida på civictech.se

Ni kan titta på openup.open-knowledge.se som exempel, allt ligger på Github.

Om ni vill kan jag bjuda in er till Civic Tech Swedens Github organisation? Då kan ni skapa ert projekt där och det kanske blir lättare att vara synligt och få fler att bidra till källkoden.

2 Likes

Har nu startat en Discord för de som är intresserade att prata vidare. Tänker att vi kan bestämma träffar där.

@Pierre bjud gärna in oss till Civic Tech Swedens GitHub org så kan vi skapa projektet därigenom!

1 Like

Update 2021-03-12
Vi är två inne på Discord och jnon har tagit fram lite underlag kring ekonomiska utfall från Göteborgs Stad.

Nästa steg är att plocka fram budgetförslag och jämföra dessa med varandra och utfall. Hade varit kul om fler vill tänka kring detta och ev. hitta bra sätt att visualisera och presentera siffrorna och jämförelserna.

Tillägg till detta har en vän till mig delat Datalabbet – resultaten i staten från Ekonomistyrningsverket som är ett intressant tillägg. Läs nedan:

"

I ESV:s datalabb kan du testa prototyper av webbapplikationer för analys- och beslutsstöd i statsförvaltningen.
Applikationerna använder befintlig data från statens informationssystem Hermes men är fortfarande i innovationsfasen.

Projektet är indelat i fyra delar

  • Utfall för statens budget, som visualiserar de öppna data som ESV tillhandahåller.*
  • Nyckeltal i staten, som tillgängliggör befintlig data i statens informationssystem Hermes på ett mer individanpassat sätt.*
  • Förutse BNP, som tillgängliggör data och algoritmer för att göra automatiska BNP-prognoser.*
  • Resultaten i staten, som gör att det blir lättare att söka samband mellan mål och resultat i myndigheternas regleringsbrev och årsredovisningar.

"

1 Like

Applikationslabbet på ESV verkar ju påminna mycket om luipresident.fr, så det kanske är samma idé bakom. Det är intressant att man kan matcha utfästelser mot avrapportering på det sättet, och det rör sig väl om löpande text snarare än några kvantitativa resultat.

Sökte på öppen/öppna data och fick 5-10 träffar, dock olika beroende på böjningsform. För “öppen källkod” fick jag inga resultat alls.

Leverantörsreskontra på openup.open-knowledge.se var ju också ett imponerande och intressant dataunderlag. Det verkar ju finnas en ambition att tillgängliggöra data, även om det såg ut att vara en liten andel av alla regioner och kommuner som har bidragit hittills.

Ekonomifakta.se hade tydligen lyckats sammanställa och jämföra budgetförslagen, men det kanske var på riksnivå, och att tillgängligheten till siffrorna då är bättre. Det nämndes att RK publicerar regeringens budgetförslag, är det regeringskansliet som avses?

2 Likes

OpenUp-projektet kan t.ex. @Pierre och @AsterixToni berätta mer om! :slight_smile:

Regeringskansliet brukar förkortas RK ja.

Jag råkar för övrigt veta att de hade ett långt gånget projekt kring Öppen budget på Finansdepartementet för ett antal år sedan, men som stoppades i sista stund… Vet dock inte om frågan om att återuppta det har varit uppe på länge…

Jag ser att det finns inköpsdata från 3 kommuner och 10 länsstyrelser. Länsstyrelser är väl kopplade till statens verksamhet. Hur är det med regionerna, är det svårare att få ut data från dem?

Rätt kul att kolla runt i visualiseringverktyget på Open-up, men även om det verkar finnas en pedagogisk ambition bakom känns det ganska komplicerat och kräver nog lite lärotid för att förstå hur man ska ställa de frågor man är intresserad av.

Det var ju en tjusig presentation av budgetutfallet på ESV, men går det att hitta dataunderlag någonstans? De skriver att data kommer från statens informationssystem Hermes.

Kan det finnas exempel utomlands på publicering av budgetdata för jämförelser som man kunde ha som förebild?

De budget-dokument jag stött på verkar skapade i ordbehandlingsprogram och bestå av löpande text och några tabeller här och där, publicerade som PDF-filer.

Väldigt intressant diskussion här.

Som Pernilla sa tar vi gärna emot frågor om OpenUp! Projektet har fortfarande några månader på sig för att bli snyggare och vi försöker fortfarande fylla portalen med mer data. Just nu har vi flera kurser som riktar sig mot journalister där vi försöker att bygga berättelser med data, ni får gärna delta om ni är intresserade.

ESVs datalabb är ett intressant projekt och jag har träffat Svenne Juncker som ledde projektet om ni vill kontakta honom. Ni hittar deras öppna data här.

Däremot gör deras “Resultaten i staten” ingen riktigt koppling mellan mål och resultat utan mer mellan mål och förväntat resultat (alltså mål och mål…).

Det finns ganska många visualiseringar av lokala eller nationella regeringars budget. usaspending.gov är ett bra exempel.

Jag tar gärna del av skript för att se hur det fungerar. En del av dem finns på publika repo:s kanske? ESV har jag tittat lite på men data från SCB är jag inte bekant med.

Statens budget som Excel, för referens.

2 Likes

Kanske man skulle vilja göra en meta-analys, hur mycket och i vilka avseenden skiljer sig budgetinformationen kvalitetsmässigt mellan administrativa enheter, och på de olika nivåerna.

Jag vet inte riktigt hur en “kanonisk” budget skulle kunna se ut och i vilken mån det kan finnas digitala standarder. Är det något som förekommer i Sverige eller andra länder? Kan EU ha något på gång, där finns väl ambitioner och intresse för att standardisera statistik och information.

Är det någon som har pekare till information på SCB får ni gärna tipsa, jag har lite svårt att hitta där.

1 Like