Välkommen! / Welcome!

:sweden: Civic Tech Sweden är ett nätverk :spider_web: av personer och organisationer som arbetar med teknik :woman_technologist:för samhällsnytta :+1: och digitala verktyg för delaktighet :revolving_hearts: + demokrati :raised_hand_with_fingers_splayed: + transparens :mag_right:. Här samtalar vi om dessa ämnen och tipsar varandra om event, läsning mm. Välkommen!

:uk: Civic Tech Sweden is a network :spider_web: of people working with technology :woman_technologist: for the common good :+1: and digital tools for community :revolving_hearts: + democracy :raised_hand_with_fingers_splayed: + transparency :mag_right:Here we talk about these topics and tell each other about events, reading etc. Welcome!

You are welcome to use either Swedish :sweden:or English :uk:in the forum!

3 Likes