Sveriges Riksdag 1867–2022: Ett ekosystem av länkad öppen data

Ni som är intresserade av Riksdagens öppna data och kunskapsgrafer så har jubileumsfonden gett pengar till att skapa en KG

Idag har dom redan levererat ett projekt med för Riksdagstrycket se min beskrivning eller deras GITHUB där dom har “samma som” Wikidata för person dvs. det går i princip att koppla Wikipedia artikel till att hämta ut allt som sades av en viss person i Riksdagen genom att söka med WD Qnumret och "Parla-TEI “Who” Nästa steg nu är att dom skapar sitt “eget Wikidata” med tight koppling till Wikidata i detta projekt…

  • jag har börjat skrivit ned vad jag vet har gjorts med Riksdagens data I Wikidata. Är ni intresserade kontakta Fredrik, min tro är “Linked data needs linked people”
    • lesson learned är att detta projekt med ML forskare och bra GITHUB kunskaper är den “mininivå” vi ser organisationer bör ha för att kunna jobba ihop med Wikidata :wink: annars blir det lätt trams dit jag tyvärr räknar in Riksarkivet SBL som är extremt domän kunniga men bara “spottar ut textsträngar”, samma med Riksdagens Öppna data som har enormt med “metadata skuld”, se ett försök av mig att spåra all galenskap vi/jag ser i en “Riksdagens Öppna data skuggbacklog”.

image

image

1 Like

1996 startades ett annat försök att skapa ett ekosystem för Rättsinformation där 100 myndigheter är inblandade. Status idag 2022 är att man på 26 år inte lyckats leverera… jag gjorde i veckan ett gräv vem som äger frågan idag och har fått udda svar från Regeringskansliet länk

Känns som Regeringskansliet försöker mörka vad status är efter 26 år → jag begär granskning av vad dom gör

Exempel på galenskap som skrevs i “Budgetpropositionen för 2017 prop. 2016/17:1 utg.omr. 4”