Plattformen Handlingar.se - information för dina beslut

@Elenor och jag har tagit fram Handlingar.se som är en öppen plattform där användare kan ställa frågor till myndigheter och få svar med bifogad information. Det är lite som att sköta ett ärende i kontakt med kundtjänst på ett företag fast öppet och enligt grundlagen i kontakt med skattefinansierade organisationer. Tyvärr är detta inte möjligt med undantagen som skattefinansierade stiftelser (SVT & SR, föreningar (SKR) och vissa statliga företag (Vattenfall). Plattformen fungerar även på mobil i webbläsaren.

Syftet med plattformen är att popularisera, utbilda och demonstrera en digitaliserad informationshantering och mer effektiv digital insyn i offentlig sektor. Vi vill öka och väcka intresse för att efterforska kunskap och förstärka sin sak med officiell information. Under användningens gång kommer användarna och myndigheterna publicera frågor och svar som hjälper forskning, innovation och samhällsutveckling. Vi vill också visa på att efterfrågan av insyn är en motor för riktig digitalisering och publicering av öppna data. Vi tror att insyn utvecklar samhället.

Idén kom till då vi såg hur mycket nytta våra engelska partners MySociety.org skapat i Storbritannien med deras plattform WhatDoTheyKnow vars plattform använder samma öppna programvara och har skapat stor samhällsnytta och bidragit till samhällsutveckling och samhällsdebatter.

Öppna data och API:er som vi använder:

Vi använder två datamängder för kontaktuppgifter till myndigheter - Myndighetsregistret från SCB och Kommun- och Regionregistret från SKR. Vi önskar att dessa myndigheter skulle samverka för att strukturera dessa data på samma sätt och publicera som en gemensam datamängd. Tills dess hoppas vi kunna sammanföra detta själva och sköta det bättre.

Civic Tech-projektet

Vi har ingen Civic Tech-finansiering och är intresserade av samarbeten som kan leda till vidareutveckling av projektet.

Plattformen är helt gratis att använda och funkar i moderna webbläsare på Linux, BSD, macOS, Windows, Android och iOS. För den som har mer avancerade behov finns Handingar Pro att använda för mer avancerad funktionaliet. Det finns mer info om det här. På vår hemsida finns mer info om vad vi kan hjälpa till med på icke-ideell basis. Mer info kommer om detta. Länkar:

Mastodon
Twitter
GitLab
GitHub
Open Knowledge Forum
LinkedIn
Facebook

Om du som läser detta har spanat in eller testat plattformen är du välkommen att skicka feedback och idéer på förbättringar, t.ex. genom att lägga upp ett ärende på GitLab!

4 Likes

Grymt att ni finns och att ni har skapat detta! :heart:

3 Likes

Jag föreslog koppling till Wikidata se tweet

Idag finns som egenskap WhatDoTheyKnow se kopplingar

/Magnus

Såg att WD egenskap finns för https://www.wikidata.org/wiki/Property:P8167 skall vi skapa något liknande för er?

@salgo60 Vilka är “vi” i det här fallet? Jag ser personligen gärna att det finns en Wikidata-koppling till plattformen.

Har ni en lista på era identifierare för en myndighet så kan vi matcha med “våra”

Nej det har vi inte. Det känns inte som rätt tid att lägga på Wikidata-koppling just nu. Det finns ingen samordning mellan SCB och SKR med data om svenska myndigheter. Dessutom är deras datamängder idag inte kompletta då de bara anger t.ex. registraturens e-postadress när det i själva verket är så att det finns juridiska myndigheter (t.ex. avdelningar/enheter) nästlade i den större myndigheten. Om du vill bidra till att göra ett omtag och koppla på Wikidata kan du börja se förslaget om uppdaterat dataschema i projektet Publicbodies.org för att bidra uppströms.

Utöver detta behövs det ett omtag med hur data om myndigheterna organiseras och publiceras. Just nu är plattformen långt “före” kodförrådet som organiserades 2016 men se GitHub med länk till förslag om att skapa dataspecifikation och samarbete med SCB och SKR kring att organisera och publicera med EU-rekommendationer (se ärende). I samband med framtagande av specifikation och samarbete med SKR och SCB blir Wikidata mycket relevant om vi kan få till ett sådant samarbete i det decentraliserade Sverige.

Men vad har ni för identifierare för myndigheterna i er plattform? Om det till exempel är organisationsnummer behöver vi inte lägga någon tid alls, för då är mappningen redan klar eftersom att dessa redan finns i Wikidata.

Är inte säker på att det finns någon beständig identifierare, allting är idag redigerbart. Det är inte organisationsnummer. Det vore lämpligt att föreslå ett ytterligare fält för Wikidata Q-kod och att göra den till identifierare. Det skulle hjälpa plattformarna i alla andra länder också att organisera sina myndigheter. Går att föreslå det i Alaveteli-projektet.

2 Likes

För den intresserade finns nu detta relaterade egenskapsförslag: Wikidata:Property proposal/URL for freedom of information requests - Wikidata

2 Likes

snygg tanke med officiell och icke officiell… dök på det med P8402 öppen data portal där det oftast fanns icke officiella med mer data

annan tanke: ser att kommuner har aktuella medborgarförslag för omröstning kanske en egenskap!!! fördelen att snabbt hitta andras kommuners listor är att det kan ge tankar/ideer till medborgarna…

gissar att vilka kommuner som har dessa sidor kommer vi inte att hitta i Öppna data utan snabbast/enklast är att länken till listan hamnar i WIkidata på kommunen om detta känns viktigt…

Snyggast vore om kommunerna kunde ha sin egen kunskapsgraf så vi skulle kunna hitta alla medborgarförslag om ex. utegym och visa dom på en karta… kunna prenumera på vissa områden i vissa delar av landet…

4 Likes

Debattartikel i DN idag om offentlighetsprincipen som jag tänker kan intressera er:

3 Likes

Tack så mycket. Helt klart intressant!

1 Like

FYI: Ingen Wikidata egenskap skapades

https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Property_proposal/Handlingar.se

Okej tack för info @salgo60. Får följa upp sen när vi fått igång samtalet om ny datamodell för myndighetsdatabasen.

1 Like