Om kategorin Vänner

Organisationer som är våra vänner / Organisations who are our friends

:sweden: Här kan du som representerar en organisation som är eller vill bli vän med Civic Tech Sweden presentera vad ni jobbar med, eller om ni har något som relaterar till er verksamhet som ni vill sprida i nätverket, t.ex. en utmaning, utlysning eller liknande. Starta ett nytt ämne eller en underkategori och tagga gärna med er organisations namn!

:uk: Here, you who represent an organisation that is or wants to become friends with Civic Tech Sweden can present what you work with, or if you have something related to your work that you want to spread in the network, e.g. a challenge, call for proposals or similar. Start a new topic or subcategory and tag with your organisation’s name!