Motion till riksdagen 2021/22:1592 - Insyn, algoritmer och AI

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över forskningsbehov och lagstiftning kring ökad insyn vad gäller algoritmer och AI för att säkra såväl medborgarnas personliga integritet som det demokratiska styresskicket här i landet och tillkännager detta för regeringen.

Länk: https://data.riksdagen.se/fil/B15E44C9-4AF0-4EA6-B0C7-67428CAE772F

Ganska intressant motion speciellt i koppling till de senaste avslöjandena om att Facebook är medvetna om hur Instagram skadar unga användare och knappt stävjar hat:
Intervju: Facebook whistleblower Frances Haugen details company's misleading efforts on 60 Minutes - CBS News

Video: Facebook Whistleblower Frances Haugen: The 60 Minutes Interview - YouTube

1 Like

Intressant! I Nederländerna börjar man bygga ett algortimregister (som bygger på en öppen standard). Det kan ju bara ett bra konkret första steg.

1 Like