Forumtråd om nytt klimatforum

Hej!

På Klimatsekretariatet har vi inte varit så värst aktiva här på Civic Tech tidigare. Nu anar vi dock att det finns kunskap i detta nätverk som vi skulle ha stor nytta av. Vi har nyligen kontaktats av två ledande internationella och vetenskaplig ramverk som vi plötsligt samverkar med och vår resa ut i världen börjar därmed snabbare än vi hade planerat. Vi behöver nu skala upp fort och då behöver vi bli mer open source och få stöd i vårt livsviktiga arbete, som handlar om att få världen att koldioxidbudgetera.

En helt central sak blir nu att också göra hela vår arbetsmodell skalbar, viket inte bara är en teknisk fråga. Vi utvecklar visserligen ett molnverktyg (se längst ner) som hjälper en kommun att upprätta, uppdatera och tillgängliggöra en egen koldioxidbudget i enlighet med IPCCs senaste beräkningar och Parisavtalet, men i praktiken fungerar vi också som konsulter och hjälper den svenska kommunen med mycket annat. Det är till oss de hör av sig med alla funderingar kring det unga konceptet med koldioxidbudgetar. Även civilsamhället vänder sig idag till oss, och det har på kort tid blivit övermäktigt med alla frågor från journalister, kommuner, samverkansorganisationer, regioner och miljöorganisationer. De vill förstå hur forskningen sitter ihop, hur de kan formulera sig i sina styrdokument och de ber oss komma och tala på sitt nästa webbinarium. Och vi bjuder på vår tid, men inser såklart att detta inte är det minsta skalbart om vi ska kliva in i Tyskland, Nederländerna, Norge och Finnland redan till hösten.

Ett klokt sätt att hantera detta tycks vara att bygga ett forum för kunskapsdelning. Ett sådant forum skulle avlasta oss, men också kunna fylla andra viktiga funktioner:

  1. Kommunsamverkan
    Det finns drygt 30 svenska kommuner som koldioxidbudgeterar och antalet ökar fort. Dessa kommuner bygger idag upp kunskap om vad detta betyder i praktiken, men de olika klimatåtgärderna de planerar och deras olika strategier finns inte samlade. De uppfinner alla hjulet var för sig. De skulle vara mycket behjälpta av att kunna dela kunskap på ett strukturerat sätt.

  2. Folkbildning
    Civilsamhället kokar och varje vecka skrivs medborgarförslag och insändare ute i landets kommuner där man kräver koldioxidbudgetering av den egna kommunen. Vi talar nu om lokala naturskyddsföreningar, FFF, lokala klimatnätverk osv. Detta är inget mindre än en folkrörelse i vardande – vår tids motsvarighet till det tidiga 1900-talet nykterhets- folkbildning - och arbetarrörelse. De behöver kunna diskutera och samla kunskap bortom den egna organisationen, tillsammans.

  3. Lokal samverkan
    Den enskilda kommunen förstår allt oftare sin roll i klimatomställningen som koordinerande. Det betyder att de inser att makten över utsläppen ofta finns ute i civilsamhället, i näringslivet eller hos invånarna. Så de behöver samverka med dessa, informera dessa, inspirera dessa och deras viktigast roll är verkligen att koordinera. Detta betyder att de behöver kunna ha dialoger med alla dessa parter på ett strukturerat sätt.

Så hur svårt är det att bygga ett forum på internet idag, lyder vår fråga? Vi talar om en plats som inte är helt olik forumet här på Civic Tech, men där dokument behöver gå att publicera och dela i olika kategorier. Detta forum behöver sannolikt erbjuda rum/sektioner med inloggning, där miljöstrateger ute i kommunerna kan prata ostört, men det bör också finnas en huvudsaklig och öppen sektion/del för allmänhet och civilsamhälle. Det finns också ett behov av en kommunspecifik del, där den enskilda kommunen kan föra samtal med invånare, näringsliv och civilsamhälle om just deras koldioxidbudget. Kanske talar vi om flera forum?

Jag är väldigt tacksam för hjälp att börja orientera mig i denna fråga. Kanske bör detta rentav bli ett nytt projekt inom ramen för Civic Tech?

Nuvarande och skalbar lösning av ClimateVisualizer med autogenererad text och data: https://www.climatevisualizer.com/Höganäs

Lite mer info om oss och vad vi gör:

P.S. Klimatsekretariatet är ett såkallat svb-bolag, vilket betyder att det är reglerat i aktiebolagslagen att vi som grundat Klimatsekretariatet inte kan göra personliga vinster.

2 Likes

Och här lite mer info om oss:

https://www.co2-budget.com/

Det låter som att ni kan skapa ett eget Discourse-forum? Det tar bara några minuter att sätta upp med rätt kunskapsnivå och är förresten vad detta forum (Civic Tech) bygger på. Enligt din behovsbeskrivning så skulle det funka för er. Man kan dela forumet i olika kategorier, sub-kategorier och även privata kategorier och grupper som inte syns för allmänheten. Men ni skulle aktivt behöva fylla på med relevant innehåll till en början och bjuda in alla intresserade.

1 Like

Är det livsviktigt så måste det vara öppet… väl?

Vill du hjälpa oss med detta?