DIGG Forum 8 nov - Mina ombud

Chatten finns sparad här

På DIGG Forum den 8 november presenterade vi Mina ombud – från idé till lansering, nya rekommendationer för upphandling av data, SDG för kommuner och nya datalagen, med fokus på särskilt värdefulla datamängder.

Jag har begärt att få presentationerna

Video finns länkad här: Nosad - Network open source and data

@Ainali det jag länkade var DIGG forum

Ahh, jag läste snett!

Kollar man kommentarerna så verkar DIGG ha en medveten filosofi att inte spara inspelningarna… gissar att det kan vara så illa att man föredrar att inte ha en inspelad version istället för att orka texta en inspelning… så slipper man dels det jobbet och slipper bryta mot sina egna riktlinjeroch alla förlorar…